İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg) Kuralları Ve Çevre Koruma Önlemleri Sınav Soruları

0%

1. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinden kaynaklanan risklerden değildir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi binalarda iş güvenliğini tehdit edici unsurlardan değildir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım değildir?

Correct! Wrong!

7. “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklara …………. denir.” Cümlesinde geçen boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan fiziksel risk etkenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığına yol açan etkenlerden değildir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına yol açan kimyasal kaynaklı etkenlerden değildir?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden olan tehlikeli davranışlardan değildir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan dolaylı maliyetlerden değildir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

14. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?

Correct! Wrong!

15. İş kazalarının % kaçı önlenemez kazalardır?

Correct! Wrong!

16. Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi kimyevi yangın söndürücü maddelerden biridir?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdakilerden hangisinin yangınla karşılaşıldığında yapılmaması gerekir?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde karşılaşılabilecek acil durumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

20. Öğrenci Hasan, iş yerinde iş kazası geçirmiştir. İşyeri hekimi, Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken ekip başı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Correct! Wrong!

21. Meydana gelen iş kazasını işveren SGK'ye en geç kaç gün içinde bildirmelidir?

Correct! Wrong!

22. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonunda çalışana maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

23. İşverenin iş kazalarının sonuçlarına ilişkin yükümlülükleri hangi Kanun kapsamındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kaza raporlarının yararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında dolaylı zararlardan biri değildir?

Correct! Wrong!