Bebek Giysilerinin Kalıpları

0%

1. Bebe Bady’sinde kullanılan yardımcı malzemeler aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2- Teknik çizim, malzeme listesi, model analizi, parça listesi, tarih, firma adının yer aldığı ve işletmenin üretimini gerçekleştireceği ürünün kesim ve dikim KALİTE STANDARTLARININ yer aldığı forma ne ad verilir?

Correct! Wrong!

3- İşletmenin üretimini yapacağı ürünün kalıbı ile ilgili teknik ÇİZİM, ölçü tablosu, parça listesi, tarih, firma adı, çizim föyünü hazırlayanın adının yer aldığı forma ne ad verilir?

Correct! Wrong!

4- KESİM talimatı föyü işletmenin kesimle ilgili en önemli bilgilerinin yer aldığı bilgi formuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

5- İşletmenin üretimini yaptığı üründe DİKİM kalite standartlarının belirtildiği forma ne ad verilir?

Correct! Wrong!

6- Ana beden kalıbı olan bir giysinin küçük ve büyük bedenlerine ait kalıplarının hazırlanmasına ne denir?

Correct! Wrong!

7- Kalıplara dikiş paylarını vererek kumaşa uygulamaya hazır hale getirme işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

8- Kalıp çiziminde kavisli yerleri ölçerken neye dikkat etmeliyiz?

Correct! Wrong!

9- Aşağıdaki ölçülerden hangisine bolluk ilavesi yapılmaz?

Correct! Wrong!

10- Aşağıdakilerden hangisi çizim aracı olarak kullanılmaz?

Correct! Wrong!

11- Dikiş payları verilmiş dikime hazır hale getirilmiş kalıba ne denir?

Correct! Wrong!

12- Çocuk ceketi şablonu hazırlarken yan dikişlere kaç cm dikiş payı verilmelidir?

Correct! Wrong!

13- Parça listesi hangi şablon üzerinde bulunmalıdır?

Correct! Wrong!

14-Aşağıdakilerden hangisi şablon ile yapılmaz?

Correct! Wrong!

15- Seri çizimi yaparken sıçrama noktalarını neyle birleştirmeliyiz?

Correct! Wrong!

16-Bir kalıbın belli bir sistemle büyütülüp küçültülmesine ne denir?

Correct! Wrong!

17- Seri yönleri çizilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Correct! Wrong!

18- Serileştirmede ölçü birimi nedir?

Correct! Wrong!

19-Giysinin kavisli ve düz kenarları temizlemek için hazırlanan ilave parçaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

20-Bedendeki kumaş uçlarının içe kıvrılıp dikilmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

21- Giyside basen ile bel arasındaki bölgeye form vermek için bölünmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

22 - Giysiye üstten takılan parçaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

23- 0,5 cm ve üst genişlikte dikilen üst dikişe ne denir?

Correct! Wrong!

24- Üstü dar uca doğru genişleyerek açılan parçaya ne denir?

Correct! Wrong!

25- Minyatür çizimlerde kullanılan, metrenin belli oranlarında küçültülmüş ölçülerinin bulunduğu ölçme aracına ne ad verilir?

Correct! Wrong!