KESİMCİ

Kesimci Ne İş Yapar?

Kesimci hakkında bilgiler:

Pastal planı hazırlama, malzeme özelliğine göre serim, kesim ve eşleme yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiye denir.

Kesimcinin Görevleri

 • Pastal planı hazırlar.
 • Serim yapar.
 • Malzeme özelliğine göre kesim yapar.
 • İşaretleme, eşleme ve etiketleme yapar.
 • Kullandığı araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapar.

Kesimci Olmak İsteyenler Aşağıdaki Özelliklere Sahip olması gerekir.

 • Uzun bir süre ayakta çalışmaya dayanabilen.
 • El ile parmaklarını usta bir biçimde kullanma yeteneğine sahip olan
 • El ve göz koordinasyonu gelişmiş olmalı
 • Renkler ile şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen
 • En ince ayrıntılara dikkat eden
 • Sabırlı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Kumaşlar çok iyi tanıyan ve birbirinden ayırt edebilen,
 • Farklı makineleri aynı anda kullanabilecek endüstriyel zekaya sahip,
 • Disiplinli, dikkatli olmalı,
 • Göz sağlığı iyi olmalı.

Kesimhane şefi

Kesimhane şefi
Kesimhane şefi

Kesimhane şefi, tekstil fabrikalarındaki kesim alanlarının yönetiminden sorumlu bir kişidir. Görevleri ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Personel Yönetimi: Kesimhane şefi, biriminde çalışan personelin iş performansını takip eder, iş dağılımını planlar ve ekip yönetiminden sorumludur.
 2. Üretim Planlaması: Üretim talepleri doğrultusunda kumaş kesimi için gerekli planlamaları yapar ve bu doğrultuda iş süreçlerini organize eder.
 3. Kalite Kontrol: Kesim işlemlerinin kalitesini kontrol eder ve istenilen standartlara uygunluğunu sağlar. Kalite sorunlarına hızlı çözümler üretir.
 4. Malzeme Yönetimi: Kumaş, makine ve diğer kesim malzemelerinin stok kontrolünü yapar, gerekli malzemelerin teminini sağlar ve malzeme tüketimini takip eder.
 5. Üretim Verimliliği: Kesim işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için sürekli iyileştirme yöntemleri uygular ve iş akışını optimize eder.
 6. Güvenlik ve İş Sağlığı: Kesimhane şefi, çalışanların güvenliği ve iş sağlığı konularında gerekli tedbirleri alır ve bu konuda personeli eğitir.
 7. İletişim: Üst yönetimle, diğer birimlerle ve kesimhanede çalışan personelle etkili iletişim kurar. İşbirliği ve koordinasyonu sağlar.
 8. Raporlama: Üretimle ilgili performans raporları hazırlar, üretim hedeflerini değerlendirir ve yöneticilere düzenli olarak bilgi sunar.

Kesimhane şefi, genellikle deneyimli bir profesyonel olarak, hem teknik bilgiye sahip olmalı hem de liderlik ve organizasyon becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmelidir.

Tekstil sektöründe modelist olarak çalışmak için.

İnstagram adresiniz: https://www.instagram.com/yeniumitmodelistlik/