Adobe İllüstrator Eğitimi, İllüstrator Kursu İçeriği

İllüstrator eğitimi, güzel sanatlar, illüstrasyon ve illüstrasyon tasarımı dahil olmak üzere ana dallarda önlisans, lisans ve yüksek lisans dereceleri aracılığıyla sunulmaktadır. Bu kurslardaki Kursiyerler, basılı ve web yayınlarında reklam veya tasarım amaçlı kullanılabilecek çalışmalar hazırlarken kendi stil anlayışlarını geliştirirler. Kurs, figür çizimi, editoryal illüstrasyon ve görsel metafor çalışmalarını içerir.

Genel olarak illüstrator eğitimlerinde ve illüstrasyon derslerinde öğretilen yaygın kavramlar arasında anatomi, oran, kompozisyon, editoryal reklam, temel bilgiler ve stil ve yaklaşım vardır.

Adobe İllüstrator

Adobe İllüstrator Eğitimi

İllüstrator Kursu Dersleri

İllüstrator kursunda ilk olarak şekil çizimi öğretilir.  Bu illüstrasyon kursu öğrencileri, kolları, bacakları, yüzleri ve elleri ayrı ayrı ve ardından bir vücudun parçası haline getirerek gerçekçi, orantılı insanlar çizmeye hazırlar. Figür anatomisi çizim kurslarının çoğunda profesörler, öğrencilerin basit pozlar çizebilmeleri için bir iskelet kullanır. Daha sonra, kursiyerlerin hayattan çizim yapmalarını ve daha karmaşık pozlar oluşturmalarını sağlayan, modelleri çizmeye ilerlerler. Bu kurs sayesinde öğrenciler, video oyunları ve animasyon filmler için pratik olan benzersiz bir tarzda insanları çizerler.

Ardından bu kursta i̇llüstrasyonda kavramlar ve metaforlar öğretilir.  Kursiyerler, illüstrasyonun birincil kullanımları, yöntemleri ve olasılıkları hakkında giriş niteliğinde bilgilerle, görüntü yaratmayı ve metaforun gücünü keşfederler. Kursiyerler, kurumsal, reklamcılık ve editoryal alanlarda tanınmış kavramsal illüstratörlerin çalışmalarını inceler. Kavram ve metaforları vurgulayan illüstrasyon kursları, öğrencilere güçlü görsel mesajların oluşturulmasına yardımcı olan kelime listeleri geliştirmeyi ve araştırma yapmayı öğretir. Bu İllüstrasyon kurslarına kayıtlı öğrenciler, geleneksel ve dijital medya becerilerini geliştirir ve profesyonel sunumlar yapmayı öğrenirler.

Daha sonra illüstrator kursunda medyada illüstrasyon kavramı öğretilir.  Medya illüstrasyon kursu, illüstrasyon kavramlarını kitaplar, dergiler ve reklamlar gibi geleneksel basılı ve web medyasının çeşitli biçimlerinde araştırır. Öğrenciler, her tarzda kullanılan formları ve teknikleri analiz eder, taklit eder ve her medya formuna uygun parçalar oluşturmak için çalışmalarını değiştirir. Bu kurs genellikle pratik deneyim sağlayan ve öğrencilerin sanatlarını yayınlamalarına ve sergilemelerine olanak tanıyan bir illüstrasyon stajı ile birleştirilir.

Son olarak editoryal illüstrasyon eğitimi verilir. Başarılı illüstrasyon kavram ve yöntemlerinde iyi bir şekilde uygulanmış olan öğrenciler, editoryal illüstrasyon gibi özel alanlarda ustalık geliştirmek için illüstrasyonda ileri düzeyde dersler alırlar. Editoryal sanat, dergi kapaklarına, makalelere ve kısa öykülere eşlik eder, okuyucuyu içine çeker ve metnin ana fikrini görsel olarak iletir. Bu ileri düzey illüstrasyon çalışmaları kursunda öğrenciler, editoryal illüstrasyonda icat ve hayal gücü olanaklarını gösteren dersler aracılığıyla editoryal piyasayı araştırırlar. Ayrıca öğrenciler sağlık, bilim, finans, yaşam tarzı veya editoryal görüş makalelerinde çeşitli formatlar kullanan projeleri tamamlarlar.

Grafik Tasarım Eğitimi

Grafik tasarım ve illüstrasyon iki ayrı yaratıcı alan. Ama bazen örtüşme eğilimindedirler. Tasarım yapmak, kontrol edebileceğiniz veya ustalaşabileceğiniz herhangi bir yolla net bir şekilde iletişim kurmaktır. Genellikle grafik tasarım daha çok ticari bir sanat olarak görülür. İllüstrasyon çoğunlukla güzel sanatlar olarak görülür. Grafik tasarım daha çok bir hedef kitleyle iletişim kurmakla ilgiliyken, illüstrasyon daha çok yaratıcı bir yorumla ilgilenir.

İllüstrasyon bir zamanlar yaratıcı dünyada baskın bir güçken, şimdi grafik tasarım çağdaş kültürün büyük bir parçası haline geldi. Grafik tasarım, modern dünyanın her yerinde. Aslında birçok grafik tasarım çalışması yeni bir sanat formu olarak kabul edilmektedir. Örneğin efsanevi grafik tasarımcıların bazı logo tasarımları bir kültürün parçası haline geldi.

Eğer isterseniz illüstrator kursunun yanı sıra grafik tasarım kursuna kaydolabilir ve daha kapsayıcı eğitimler alabilirsiniz.

Adobe Illustrator Kursu İstanbul

Bir illüstratör görüntüler oluşturur. Ancak izleyicilerin dikkatini gerektirmeyen bu görüntüler tuval üzerindeki belirli bir nesneye aktarılır. İzleyiciler, belirli bir resmi veya resmi değil, tuvalin tamamını görür. Bu görüntüler bir şeyle çalışmak için yaratılmıştır. Ancak, bir illüstratör biraz özen göstermelidir. İllüstratör, izleyicilerin dikkatini illüstrasyonun tamamına çekmeyi amaçlamaz. Yine de izleyicilerin dikkati illüstratörden ayrılmıyor. İllüstratör, ana resme karakter ekler. Ama amaç sadece bunu fark etmektir. İllüstratörlerin, izleyicilerin buna odaklanması gibi bir niyeti yoktur.

İllüstrasyon eğitiminde mesleki başarı için Adobe Illustrator dersleri de verilir.

İllustrator Kursu Fiyatları

İllustrator kursu fiyatları ile ilgili detaylı bilgi almak için Yeni Ümit Eğitim Kurumları ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi instagram da takip edebilirsiniz.