Hazır Giyim Sektöründe Pastal Hazırlama

0%

1- Aşağıdakilerden hangisi pastal planı çeşitlerini sınıflandırırken göz önünde bulundurulacak faktörlerden değildir?

Correct! Wrong!

2- Açık enli, tek yönlü serimde pastal planı çeşitlerinden hangisi uygulanmaz?

Correct! Wrong!

3- Aşağıdakilerden hangisi çok bedenli pastal planına hangi bedenin kaç tane yerleştirileceğinin saptanmasında göz önünde bulundurulmaz?

Correct! Wrong!

4- Aşağıdakilerden hangisi pastal planında kalıp parçalarının yerleştirilmesinde dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

5- Üretime başlamadan önce modelin sipariş ve satış tahminlerine dayanarak belirlenen renk ve beden dağılımına ne denir?

Correct! Wrong!

6- Aşağıdakilerden hangisi şablon üzerinde bulunması gereken yazı ve işaretlerden değildir?

Correct! Wrong!

7- Aşağıdakilerden hangisi yönsüz kumaş kategorine girer?

Correct! Wrong!

8- Üzerinde kesim kalıplarının yerleşim yönlerini etkileyen yapısal özellikler ve desenler bulunan kumaşlara ne isim verilir?

Correct! Wrong!

Yönlü Kumaş Nedir: Kadife, polar, yapay kürkler (peluş) parlak kumaşlar (tafta saten), tek yönde desenli kumaşlar, düz iplik yönüne bağlı olarak daha koyu ve açık görünen örgü ve jarse kumaşların tümüne “yönlü kumaşlar” denir. Parlak kumaşlar, yüzey parlaklığı nedeniyle ışığı her yönden farklı olarak yansıtır ve farklı tonda göründüğü için yönlü kumaşlar arasında yer alır.

9- Aşağıdakilerden hangisi çift katlı kumaşa göre pastal planı hazırlama yönteminin dezavantajlarından biridir?

Correct! Wrong!

10- Seri üretimde dikim payları verilmiş (şablonlanmış) kalıpların kesimde kullanılacak düzlem üzerine kalıp özelliklerine dikkat edilerek ekonomik şekilde yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

11- Pastal planı mayo üretiminde hangi işlemin yapılabilmesi için hazırlanır?

Correct! Wrong!

Pastal resmi, eni en ....... olan kumaş topu göz önünde bulundurularak hazırlanır.
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

Correct! Wrong!

13- Yönsüz kumaşlarda pastal planı hazırlanırken kesim kalıpları kumaşın çözgü yönünde kaç bakacak şekilde de yerleştirilebilir?

Correct! Wrong!

14- Aynı model için yönlü kumaşların kesiminde yönsüz kumaşlara göre kumaş sarfiyatı ne kadardır?

Correct! Wrong!

15- Pastal resmine kalıplar yerleştirilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Correct! Wrong!

16- Aşağıdakilerden hangisi pastal planı hazırlanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Correct! Wrong!

17- Serileştirmede ölçü birimi nedir?

Correct! Wrong!

NOT:
Serilemede ölçü birimi olarak mm'nin kullanıldığı unutulmamalıdır.

18- Tüm pilili eteklerde kumaş hesaplamasında aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

19- Dokuma kumaşlarda özellikle tercih edilen giysinin vücuda dahi iyi oturması ve fazlalıkları toparlanması için yapılan çalışma hangisidir?

Correct! Wrong!

20- Normal bir dikişte 1 cm de kaç dikiş adımı olmalıdır?

Correct! Wrong!

21- Bedendeki kumaş uçlarının içe kıvrılıp dikilmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

22- Üstü dar uca doğru genişleyerek açılan parçaya ne denir?

Correct! Wrong!

23- Serileme nasıl adlandırılır?

Correct! Wrong!

24- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

ÖNEMLİ NOT:
Serilemede ölçü birimi olarak mm kullanılmasına dikkat edilmelidir.

25- İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

Correct! Wrong!