Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Deneme Sınavı

0%

1. Seri ve kesim işlemlerini aynı anda yapan aracın adı nedir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. Seri noktaları nasıl adlandırılır?

Correct! Wrong!

5. Serileme işleminde ön ve arka ortası koordinat düzlemine nasıl yerleştirilir?

Correct! Wrong!

6- Tüm pilili eteklerde kumaş hesaplamasında aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7- Daire etek kalıbında aşağıdaki ölçülerden hangisine ihtiyaç yoktur?

Correct! Wrong!

8- Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzeme değildir?

Correct! Wrong!

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10-Etek sıçrama oranları hesaplanırken aşağıdaki ölçülerden hangisi kullanılmaz?

Correct! Wrong!

11- Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12- Pantolon etek çizimi için gerekli olan ölçüler nelerdir?

Correct! Wrong!

13-Aşağıdakilerden hangisi bluzda kapanma payı çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

14- Aşağıdakilerden hangisi bluzda oyuntulu yakalardan değildir?

Correct! Wrong!

15- Aşağıdakilerden kadın ceket kalıbı temel ölçülerindendir?

Correct! Wrong!

16- Aşağıdakilerden hangisi vücut üzerinden alınan esas ölçülerden değildir?

Correct! Wrong!

17- Bir giysinin kesim, dikim aşamalarında kullanılmak üzere hazırlanmış kalıplara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

18- Aşağıdakilerden hangisi, etek ölçüsü alırken kullanılacak araçlardandır?

Correct! Wrong!

19-Dikimi yapılacak olan giysi için hazırlanan kalıpların kumaş kesimlerinde kullanılmak üzere kenarlarının paylandırılması gereken yazı ve işaretlerin alınarak kesime hazır hale getirilmesine ne denir?

Correct! Wrong!

20- Giysilerin vücut üzerinde güzel görünmesini sağlamak, tersindeki dikiş paylarının çirkinliğini kapatmak, ince kumaşlarda tenin görünmesini engellemek amacıyla kullanılan parçaya ne denir?

Correct! Wrong!

21- Diz altında kullanılan etek boyudur. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

22- Giysilerde süsleme yapmak model uygulamak ve kıyafete kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla çeşitli genişliklerdeki ütülü veya ütüsüz üst üste gelmiş kumaş katlarına ne denir?

Correct! Wrong!

23- İki pilinin karşılıklı birbirine bakacak şekilde katlanmasıyla oluşan pili çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

24- Verilen pili aralıklarının aynı yöne doğru katlanmasıyla elde edilen pili çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

25- İki pilinin birbirine zıt yönde katlanmasıyla elde edilen pili çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!