Meslek Etiği Soruları

0%

1. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

Correct! Wrong!

2. Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

3. İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

6. Hukuk kavramı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

7. Faydacılık yaklaşımı hangi etik sistemin düşüncesinde vardır?

Correct! Wrong!

8. Bir toplumda geçerli olan etik değerler başka toplumlarda kabul görmeyebilir. Bu durum sonucunda hangisi gerçekleşir?

Correct! Wrong!

9. Yönetim sürecinde resmi olarak atanan lider hangisidir?

Correct! Wrong!

10. Yönetir, düzeni sürdürür, kısa vadeli bakar, mevcut durumu savunur, işleri doğru yapmaya çalışır. Bunlar aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

Correct! Wrong!

11. Kurumlarda huzurlu ve verimli iş ortamını sağlamanın temel koşullarından biri de ........... uygun davranmaktır. Noktalı yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yazılması daha uygundur?

Correct! Wrong!

12. Etik anlayışa uygun koşulların sağlanması iş yerinde nasıl sonuçlar doğurur?

Correct! Wrong!

13- Model analizi nedir?

Correct! Wrong!

14- Model analizi ne zaman yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

15- Ürün kesim föyü aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz?

Correct! Wrong!

16- Aşağıdakilerden hangisi model analiz föyünde bulunması gereken bilgilerden değildir?

Correct! Wrong!

17- Penslerde uzunluk ve derinlik, cep yerlerinin belirlenmesi, düğme deliği pozisyonları vb. kesim kenarlarında belirlenemeyecek işaretlerin yapılamasında kullanılabilecek materyaller nelerdir?

Correct! Wrong!